a
Ha működik, akkor használd! Hatodik érzék

Fontosnak érzem, hogy írjak az intuitív képességekről, mivel a Lélekre hangolódás programom alapját képezik, illetve nagyon sok embernél téma a valóság érzékelése túl a materiális megnyilvánuláson.

A körülöttünk levő világot sokféleképpen érzékelhetjük. Bármennyire objektív tapasztalásokra törekszünk, az érzékelés mégis nagyon szubjektív minőségekben mutatja meg számunkra a világot. Materiális értelemben véve az érzékelés, információszerzés a világról az öt érzékszervünk által lehetséges, ami a tapintás, szaglás, ízlelés, látás és hallás során keletkező impulzusok által jön létre a testünkben. Minden más információszerzés extraszenzoriális képességnek minősül, amit hatodik érzékként ismerünk.

Ebben a témában csak saját tapasztalatot vagyok hajlandó megosztani anélkül, hogy abszolút igazságnak tekinteném a saját megéléseim. Minden egyes nap tapasztalom, hogy vannak olyan megéléseim, amelyek a tisztánlátás, tisztán érzékelés intuitív képességek közé sorolhatók. Sőt, ezeket is meghaladóan vannak olyan élményeim, amiket egyáltalán nem, vagy nagyon szűk körben osztok meg. Bizonyos képességek már gyermekkortól jelen vannak az életemben, mások azután váltak aktívvá, hogy elfogadtam, hogy mindez normális.

Tény, hogy a hatodik érzékünk éppen annyira jól működik, mint az érzékszerveink, csak nem minden esetben használjuk. Természetesen ehhez hozzájárul a materialista tudományon alapuló világnézetünk, ami nagyon sok esetben még az érzékelés megtörténte előtt megmagyarázza számunkra, hogy mi a valóság (mi lehet, és mi nem lehet), így azokat az információkat, amelyek nem illenek bele ebbe világképbe, egyszerűen nemlétező jelenségnek tekintjük. Ettől függetlenül még hatnak ránk, de ez egy másik történet.

Az extraszenzoriális képességeinket tekinthetjük áldásnak, ha olyan környezetben és emberek között vagyunk, ahol a megérzéseknek és a mélyebb összefüggéseknek értéke van, de lehet átok is egy olyan környezetben, ahol ezt képzelődésnek tartják, netán túlérzékenységnek vagy bolondságnak.

A környezetemben körülbelül fele-fele arányban nézik bolondnak, furának, eszementnek azokat az embereket, akik a megérzéseik által kapott információkban „hisznek”, vagy a döntéseiket erre alapozzák. Mindannyian ismerünk olyan képességeket, amelyek társadalmilag nagyobb „normalitást” élveznek (pl. telepátia, beszédes álmok), de olyanokat is, amelyekért egyenesen a pszichiátriára küldenének egyesek (pl. különböző lények érzékelése, mások fizikai állapotának érzékelése a testben, színek, szagok, hangok észlelése, különösebb inger nélkül). Természetesen vannak olyan mentális zavarok, amelyek szakember segítségét igénylik, de itt most nem ezekről van szó.

Én úgy érzem, hogy az extraszenzoriális képességek téma egy tabu társadalmi szinten.

Bevallom, sokáig volt kihívás számomra, hogy milyen minőségű információt fogadok be a világképembe és hogyan ellenőrzöm azt. Bár majdnem mindenki beszámol valamilyen extraszenzoriális élményről élete során, vagy hallott róla a környezetében, mégis a téma erősen megosztó jellegű lehet. Képezheti nagyon sok társasági vita alapját, vagy nagyon sok társasági elzárkózás igazi oktát. A továbbiakban azt kívánom megosztani, ami számomra is megnyugvást hozott abban, hogy bizonyos belső működések nem az elmebetegség kategóriába sorolandók, hanem a nagyon is normális érzékelési képességek közé.

Tavaly találtam rá egy kutatócsoportra (https://noetic.org/) akiknek a szándéka, hogy áthidalják azokat a koncepciós szakadékokat, amelyek a valóság tudományos és spirituális értelmezése között léteznek. (Persze tudom, nem ez az első ilyen próbálkozás, számomra most mégis ez az eddigi leghitelesebb). Nagyjából minden ilyen kezdeményezést előbb-utóbb áltudománynak kiáltanak ki, de ezeknek a kutatásoknak már sikerült bekerülniük olyan tudományos szaklapokba, amelyek garantálják a megalapozott módszertanokat, ellenőrizhető eredményeket, miközben az paranormális jelenségeket figyelnek meg és nyitottan keresik a válaszokat. Egyszóval objektív módszerekkel figyelnek meg szubjektív jelenségeket.

Nemrégiben jelentettek meg egy tanulmányt az extraszenzoriális képességekről1,2,3, amelyet 12 kategóriába soroltak. Mindannyiunkra jellemző lehet akár több is ezekből, illetve más-más erősséggel nyilvánulhatnak meg. Az alábbiakban egy szabad fordításban bemutatom röviden ezeket a képességeket, amelyeket Noetic SignatureTM néven használ a kutatócsoport. A kutatás nyilvános volt, így aki jelentkezett kapott egy összegzést a saját intuitív képességeiről. A teszt ma már ellenérték fejében tölthető csak ki ezen az oldalon (Noetic Signature Inventory). 

1.Belső tudás (Inner Knowing) – Intuíció

Nagyon elterjedt, majdnem mindenki elmondhatja magáról, hogy egy adott pillanatban volt egy fontos megérzése valamivel, valakivel kapcsolatban. Ez a tudás elválasztható az intellektustól, és egy bizonyosság érzéssel társul, amit nehéz lehet szavakba foglalni. Három típusát határozták meg eddig:

1a – Érzelmek általi tudás (Knowing Through Emotions): információt kapunk mások érzelmeiről (pl. szomorúság, öröm, depresszió, izgatottság) függetlenül attól, hogy milyen távolságra vannak tőlünk, vagy ha kommunikálták felénk az érzéseiket. Ez a képesség több a közönséges empátiánál, ami azt jelenti, hogy tudunk kapcsolódni mások érzéseihez (nem akarunk úgy tenni, mintha nem lennének, vagy lekicsinyíteni azok jelentőségét).

1b – Érzékelés a testben (Feeling in the Body): információt kapunk emberekről, helyekről és helyzetekről a fizikai testben, ami nem az öt érzékszerv által jön létre. Gyakran mondhatjuk azt magunknak, hogy „Zsigerileg érzem/tudom, hogy…”.

1c – Értelmileg tudni (Knowing Mentally): tudjuk, amikor valami igaz az emberekről, helyekről vagy helyzetekről, amit a racionális gondolkodással nem lehetett tudni vagy kikövetkeztetni. Gyakran mondhatjuk magunknak, hogy „Csak tudom”.

2. Testet öltött érzetek (Embodied Sensations)

A test specifikus érzeteket hoz létre, jelezvén, hogy intuitív eredetű információhoz kapcsolódunk. A jelenség eltér az 1b pontban leírt testérzékeléstől (ahol mások testi tüneteiről kapunk információt), vagy a 7. pontban leírt fizikai érzetektől (mások fizikai állapotának érzékelése a testünkben). Ez inkább egy egyedi érzet/jelzés arra, hogy felismerjük, hogy kapcsolatba kerültünk nem saját helyzetünkről/valóságunkról szóló információval. Ilyenek lehetnek a libabőr, meleg vagy hideg érzet, szagok, víziók, ízek, hangok, zavarodottság vagy bizsergés, rezgés, elektromos impulzusok a testedben. Ilyenkor a testünk, mint egy befogadó készülék működik a beérkező intuitív információ számára.

3. Vizualizáció, tudatos teremtés (Visualizing to Access or Affect)

Tudatos megélése, használata a szándékainknak és azok valóságformáló erejének. Vizualizációt használhatunk, vagy mentális képeket, hogy létrehozzunk dolgokat, állapotokat az életünkben, vagy a világban. Kutatásokban is visszaigazolták már, hogy a szándékaink és a gondolatvilágunk befolyásolják a fizikai világot, beleértve pl. gépek működését a laborban (igen, olvass utána!), vagy csokoládé, tea hatásait, növények fejlődését vagy a gyógyító hatást a sejteken, állatokon és embereken. Nyilván nagyon sok tabu, ezoterikus megközelítés vagy képzelgés övezi ezt a témát, és rengeteg felelősséghárítást is táplál egyéni és társadalmi szinten. Ettől függetlenül egy óriási potenciálnak tartom, amihez az emberiség még nincs felnőve kollektív szinten, hogy ezt a javára használja és ne önmaga és más élőlények ellen.

4. Belső tudás kézrátétellel (Inner Knowing Through Touch)

Emberekről, helyekről szerzett információ, amit nem direkt tapasztalat által kaphatunk meg, hanem egy adott tárgy, vagy emberi test megérintésével.

5. Gyógyítás (Healing)

Az intuitív információt használhatjuk gyógyításra is, például mások visszaigazolják, hogy részesültek a gyógyító szándékainkban, imáink erejében. Kísérletekben, ahol a pozitív szándékot tesztelték embereken, állatokon, növényeken és sejteken, kevés, de statisztikailag szignifikáns, pozitív eredményeket mértek. Ami azt jelenti, hogy nem a véletlen műve. Az energiagyógyászati módszerek, mint a kézrátételes gyógyítás vagy a Reiki, ugyancsak pozitív eredményeket mutattak fájdalom, rák, mentális egészségi tünetek és magas vérnyomás esetén. Kihangsúlyozom, hogy ezzel nem szeretném a modern orvostudomány érdemeit megkérdőjelezni, vagy aláásni, csak kiemelni, hogy dokumentáltak olyan eseteket, ahol a gyógyulást alternatív módszerek megtámogatták.

6. Jövőbelátás (Knowing the Future)

Hozzáférhetünk olyan intuitív információhoz, amelyek a közelebbi vagy a távolabbi jövő eseményeit vetítik elő. Bármennyire is hihetetlen, számos laboratóriumi teszt visszaigazolta, hogy az emberek érzékelhetik a jövőt tudatosan, vagy tudattalanul. Sőt léteznek tanulmányok, amelyek a mindennapi életben tanulmányozták ennek az előrelátó képességnek a használatát. Mindezekről bővebben Dr. Helané Wahbeh kutatásaiban lehet megbízható információt találni.

7. Fizikai érzetek más emberektől (Physical Sensations from Other People)

Mások fizikai tüneteinek megélése a testünkben (nemcsak az információ), mint fájdalom, meleg, hideg érzet. Olyan helyzetek, amikor a belső fizikai állapotunknak nem megfelelő érzet tör ránk más emberek jelenlététben, vagy, ha rájuk gondolunk.

8. Tudatosság önmagunkról (Knowing Yourself)

Az intuitív információ tartalma, vagy az extraszenzoriális érzékelés segítheti a személyiségünk fejlődését, az önmagunkról és a világról alkotott felfogásunkat, illetve segíthet a döntéshozásban. Mindezeket használhatjuk öngyógyításra, tudatosságra és befele fordulásra és a saját lelki természetünk megismerésére.

9. Gondolatolvasás (Knowing Other’s Minds)

Mások gondolataiból kapunk intuitív információt, a közönségesen ismert telepátia által.

10. Kommunikáció nem fizikai lényekkel (Apparent Communication with Non-Physical Beings)

Intuitív eredetű információt kaphatunk nem fizikai lényekkel való kommunikáció során, mint fizikai létből eltávozott lelkek, szellemi vezetők vagy más entitások. Akik gyakorolják ezt a kommunikációs képességet médiumoknak vagy csatornáknak (chanel) nevezik. Ez az a téma, ami sokaknál veri a biztosítékot, pedig nagyon elterjedt jelenség és nem egy új találmány.

11. Tudás álmok által (Knowing Through Dreams)

Intuitív eredetű információhoz férhetünk hozzá az álmainkban is. A mindennapjainkban is gyakran tulajdonítunk jelentőséget a beszédes álmainknak, illetve ez az egyik legelfogadottabb extraszenzoriális képesség, amiről talán még beszélünk is.

12. Belső hang (Inner Voice)

Az intuitív információt a belső hang által érzékeljük, mintha valaki elmondaná nekünk. Ez is nagyon elterjedt érzékelési képesség és tiszta hallásként ismeretes. Ezek a tapasztalatok növekvő érdeklődést mutatnak mentális egészség kutatók körében, hogy megkülönböztethessék a mentális betegség tüneteitől, hogy így normális és értékadó képességként jelenhessen meg azok életében, akiknél aktív ez a képesség.

Források:

  1. Institute of Noetic Sciences: https://noetic.org/blog/the-12-characteristics-that-make-up-the-noetic-signature/
  2. Wahbeh H, Fry N and Speirn P (2022) The Noetic Signature Inventory: Development, Exploration, and Initial Validation. Front. Psychol. 13:838582. doi: 10.3389/fpsyg.2022.838582  
  3. Wahbeh, Helané; Alexander, Eben (2021): The Science of Channeling. Why You Should Trust Your Intuition and Embrace the Force That Connects Us All. With assistance of Eben Alexander. Oakland: New Harbinger Publications.

Ha neked is vannak hasonló megéléseid, akkor szívesen elolvasom a történetedet!

A Bolond lapja

A transzformáció, az átalakulás nem a kellemesről szól. Aki belenéz ebbe a tükörbe, önmagával találkozik. Találkozik a szavak nélküli önmagával, aki a könnyeivel, gesztusaival, testének különböző fájdalmaival jelzi, hogy milyen fájdalmakra nem volt erő eddig ránézni. Találkozik azzal, aki oly sokszor elszenvedte a szeretet nevében elkövetett erőszakot és azzal is, aki hatékonyan megtanulta alkalmazni ezeket a stratégiákat. Elkerülhetetlenül megláthatja azt is, akinek pontos elképzelése van önmagáról a világról, a jóról, a rosszról és az abszolút igazságról, amit foggal-körömmel véd, aki annyira retteg a megsemmisüléstől, hogy képes lenne az egész világot elpusztítani. És talán, ha tovább nézi önmagát, észreveszi a rést a pajzson, ami teret nyit egy tágabb valóságba, az időtlenség dimenziójába, ahonnan a saját lelkéből és a világból eredő új impulzusokra is érzékennyé válik.

Podcast önismeretről, nőkről, természetről

Önismeretről szóló nyilvános beszélgetéseket indítottunk nemrég egy kedves barátommal, Szalai Dorina Annával. Mindketten coach-ként tevékenykedünk...

Áramlás, ciklikusság és stratégiák, linearitás

Ritkán írok, de még kevesebbet arról, hogy konkrétan mit is csinálok én a Realign to Nature név alatt. A mai alkalom jó lehetőség arra, hogy hála és...

Amikor látszólag semmi nem történik

2020 tavaszán mutatkozott meg egy megkerülhetetlen hívás arra, hogy kapcsolódjak a természettel és olyan formában foglalkozzak emberekkel, lelki...

Belső természet – Mi ez?

Lehetőség ránézni egy adott élethelyzetre egy olyan perspektívából ahonnan az ok-okozati összefüggések látszanak.

Ismerkedés az ismeretlennel

Napok óta meg akar születni valami, és nem találtam sem a formát, sem a lehetőséget számára. A kreatív ember ismeri ezt a vajúdós állapotot, akár...

Hangolódj a Természetre

A Realign to Nature (Hangolódj a Természetre) egy meghívás, hogy a természethez kapcsolódva találj utat belső természetedhez, a lelkedhez. Bizonyára...

Az érzékelés képessége

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki rácsodálkozott erre a relytélyes nagy világra. Imádta a természetet, lenyűgözte az, ahogyan az...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás